Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Epc-isolatie.be

Betekenis energiescore op een EPC

De energiescore op een energieprestatiecertificaat is het karakteristieke jaarlijkse primair energieverbruik (kWh) delen door de bruikbare vloeroppervlakte (m2) wat ons een theoretische waarde geeft namelijk de energiescore.
Het karakteristieke jaarlijkse primair energieverbruik (kWh/jaar) is de hoeveelheid (primaire) energie per jaar die nodig is om een woning te verwarmen, koelen ,ventileren en voor de aanmaak van sanitair warm water. Het EPC wordt niet berekend op basis van gebruik, mensen die in huis liever 25°C hebben in plaats van 21°C zullen dus geen hoger EPC hebben. Men houdt dus rekening met een basisklimaat en standaardverbruik.

Energiescore op EPC

Het primair energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen nodig is om een woning te verwarmen, koelen ,ventileren en voor de aanmaak van sanitair warm water. Met fossiele brandstoffen bedoelen we stookolie,aardgas of steenkool. Hier is het waarom elektrische verwarming ontmoedigd wordt. Er wordt bij een EPC niet enkel rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in de woning maar ook met het verlies aan energie bij opwekking en transport.