Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Epc-isolatie.be

Lambda-waarde en gedeclareerde lambda-waarde

De lambda-waarde is materiaalconstante, dus eigen aan het materiaal. Deze waarde kan verschillen naargelang het materiaal in contact komt met water (vocht). Bij de meeste isolatiematerialen is het zo dat de lambda-waarde verslechterd, dus vergroot naar gelang deze met water (vocht) in contact komt.
De eenheid van de lambda-waarde is W/mK, wat staat voor de hoeveelheid warmte die door een materiaal stroomt per lengte-eenheid en per graad temperatuurverschil (° Kelvin). De lambda-waarde wordt ook wel de warmtegeleidingscoëfficient genoemd.

lambda waarde isolatie

Hoe hoger de lambda-waarde van een materiaal hoe beter deze de warmte zal geleiden. Het lager de lambda-waarde hoe slechter de geleidbaarheid van warmte en bijgevolg hoe beter het materiaal thermisch zal isoleren.Een materiaal wordt als isolerend beschouwd als de lambda-waarde kleiner of gelijk is aan 0,0… W/mK.

Gedeclareerde lambda-waarde

De gedeclareerde lambda D (Design) -waarde wordt overeenkomstig met de norm of een technische goedkeuring door de fabrikant verklaard. Deze waarde vindt men terug in de technische fiches van isolerende materialen, op de website van de fabrikant.

Op bouw-energie.be kan u een lijst vinden met de lambda-waarde van de verschillende isolatiematerialen per fabrikant.