Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Epc-isolatie.be

Invloed zonneboiler op een EPC

Net zoals zonnepanelen heeft een zonneboiler een gunstige invloed op de energiescore en bijgevolg het energieprestatiecertificaat (EPC) van een woning. Hoe deze gunstige invloed zich vertaald in de energiescore zullen we aan de hand van een voorbeeld aantonen.

Belangrijk om weten is dat er twee types zonneboilers zijn die normaal visueel te onderscheiden zijn. Er zijn zonneboilers die gebruik maken van vlakke plaatcollectoren of buiscollectoren. In de collectoren circuleert een vloeistof die wordt opgewarmd door de zon. Deze vloeistof zal door middel van leidingen het sanitair water dat opgeslagen is in een vat opwarmen. Eventueel is er nog een naverwarming nodig.

invloed zonneboiler plat dak

In tegenstelling tot bij zonnepanelen wordt in de software het type niet gevraagd. Wel is de netto-oppervlakte van de collectoren vereist alsook de oriëntatie. De netto oppervlakte is afhankelijk van het type collector. Bij een buiscollector zal men de bruto-oppervlakte vermenigvuldigen met 0,75 en bij een vlakke plaatcollector met 0,93. We gebruiken deze factoren om mee te vermenigvuldigen indien de apparatuuroppervlakte (= de brutto-oppervlakte van de collector verminderd met de oppervlakte van een rand of dergelijke, dus de oppervlakte waar de zonnestraling de collector bereikt) niet uit de technische documentatie kan gehaald worden.

Zoals bij onze andere vergelijkingen gebruiken we ook hier weer een alleenstaande woning met volgende gegevens:• Beschermd volume : 905 m3
• Bruikbare vloeroppervlakte : 290,22 m2
• 100% elektrisch verwarmd
• Alleenstaande woning
• Bouwjaar : 1986

Geval 1 : Zonder zonnepanelen• EPC score : 442 kWh /m2jaar

• EPC score : 442 kWh /m2jaar

 

Geval 2 : zonneboiler (vlakke plaat collector)

• Oriëntatie : Zuid
• Brutto-oppervlakte : 6 m2
• Netto-oppervlakte (93%) : 5,6 m2
• EPC score : 421 kWh /m2jaar

 

Geval 3 : zonneboiler (buiscollector)

• Oriëntatie : Zuid
• Brutto-oppervlakte : 6 m2
• Netto-oppervlakte (75%) : 4,5 m2
• EPC score : 423 kWh /m2 jaar

Extra controle: Invloed van de zonneboiler op het EPC-attest

Heeft de oriëntatie invloed ?
Ja zeker wanneer we de orientatie van geval 2 aanpassen naar een minder gunstige oriëntatie namelijk oost zal de epc stijgen van 421 kWh /m2jaar naar 424 kWh /m2jaar.

zonneboiler orientatie